BROCHURES

Soms is er mooi beeld maar soms zijn het alleen lange stukken tekst. Aan ons de taak om te zorgen dat het een prettig leesbaar product wordt. Naast een duidelijke koppenstructuur en een heldere indeling, adviseren we daar waar nodig ook over het krachtiger verwoorden of in beeld brengen van de boodschap.
Klik op één van de items en bekijk een aantal spreads of andere omslagen binnen een reeks.

lesbrief thieme meulenhoff

Jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Hoogovens met een grafische vertaling van staalproducten op omslag en titelpagina’s in het binnenwerk.

brochure monitoring banken

Jaarbeeld Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC, opgebouwd rond de secties Onderwijs, Onderzoek, Opleiding, Huisartspraktijk en Huisartsennetwerk, afgewisseld met sectie-overstijgende onderwerpen. 

brochure monitoring banken

Rapport van Monitoring Commissie Code Banken onderzoekt/zoomt in op het vertrouwen van de consumenten in de bankensector.

brochure tao of care

Boekje met een pleidooi voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie door de mens centraal te stellen in plaats van de patiënt.

instellingsplan-hva

Instellingsplan van de Hogeschool van Amsterdam met een visie op de toekomst, geformuleerd in vijf ambities en daaraan gekoppelde beloftes.

jaarbericht 2020 zeeuws archief

Publieksjaarverslag van het Zeeuws Archief, toegankelijk gemaakt door de toepassing van kleine stukjes tekst, ‘fact & figures’ en veel beeld.

zeeuws archief beleidsplan

Beleidsplan van Zeeuws Archief waarin twee thema’s, die Zeeuws zijn en tegelijkertijd Zeeland overstijgen, centraal staan: slavernij en water.

brochure-nvb-toekomstvisie

Whitepapers van de Nederlandse Vereniging van Banken in een serie van vier over de digitale euro.

visie nvb

Reeks Visies van de Nederlandse Vereniging van Banken over diverse onderwerpen.

nvb position paper

Reeks Position Papers van de Nederlandse Vereniging van Banken over diverse onderwerpen.